Zadzwoń : 506 798 752

Klimatyzacja Pasywna

Chłodzenie pasywne pompy ciepła – rozwiązanie klasyczne.

Ponieważ temperatura gruntu i wody na głębokości, na której układa się wymienniki ciepła, jest latem stosunkowo niska (6-12°C), płyn znajdujący się w wymienniku można z powodzeniem wykorzystać do chłodzenia pomieszczeń. Wystarczy uruchomić pompy obiegowe wymuszające krążenie cieczy w wymienniku i w instalacji c.o., by rury ogrzewania podłogowego (grzejniki nie nadają się do chłodzenia z powodu zbyt małej powierzchni wymiany ciepła) zasilała woda o temperaturze znacznie niższej niż 20°C. Chłodzenie odbywa się bez uruchamiania sprężarki pompy ciepła (ciecz z wymiennika gruntowego jest skierowana do dodatkowego wymiennika ciepła z pominięciem pompy), dlatego zostało nazwane pasywnym. Zaletą takiego systemu jest oczywiście niewielki pobór energii elektrycznej – tylko do napędu pomp obiegowych i układu sterującego.

Jak bardzo można obniżyć temperaturę i co ze skraplającą się parą wodną?

Wydajność chłodnicza podłogi możliwa do osiągnięcia w ten sposób wynosi 20-45 W/m2 w zależności od rodzaju posadzki i sposobu rozmieszczenia w niej rur. Aby uniknąć wykraplania się pary wodnej z powietrza mającego kontakt z zimną powierzchnią, stosuje się układy sterujące, które utrzymują temperaturę rur na poziomie wyższym od punktu rosy. Temperatura posadzki nie może spaść poniżej 20°C także ze względu na komfort cieplny. Trzeba zatem mieć świadomość, że działanie takiego systemu nie zawsze zapewnia satysfakcjonującą temperaturę w pomieszczeniach w upalne dni, ale z całą pewnością przyczynia się do poprawy samopoczucia w nasłonecznionych wnętrzach. Ponieważ koszty inwestycji i eksploatacji są stosunkowo niewielkie, warto z takiej możliwości skorzystać. Lepsze efekty osiąga się, gdy zamiast wodnej instalacji grzewczej jest powietrzna. Problem wykraplania się pary wodnej rozwiązuje wtedy układ odprowadzenia skroplin z chłodnicy, a nawiew zimnego powietrza nie powoduje takiego dyskomfortu jak niska temperatura posadzki, więc nie ma potrzeby utrzymywania minimalnej temperatury zasilania. Dzięki temu wydajność chłodnicza może być większa. 

 

System klimatyzacji pasywnej z zastosowaniem GWC Geoglik-pc

Zasada działania :

GWC Geoglik-pc jest zasilany z tego samego dolnego wymiennika co pompa ciepła. W okresie letnim powietrze przepływa przez chłodnicę znajdującą się w urządzeniu i ochładza się. Para wodna zawarta w napływającym powietrzu wykrapla się na ściankach chłodnicy i jest odprowadzona w postaci skroplin. System pozwala korzystać z naturalnego schładzania pomieszczeń czynnikiem z dolnego źródła, oddającym ciepło do gruntu. Latem temperatura gruntu jest znacznie niższa od temperatury panującej w pomieszczeniach. Wydajność chłodzenia zależy głównie od dolnego źródła ciepła, jego temperatury i czasu wykorzystywania. Pod koniec lata, kiedy grunt zgromadził już dużo ciepła jego moc chłodnicza może się obniżyć. Najlepiej sprawdza się dolne źródło w postaci sond pionowych, ponieważ jest to najbardziej stabilne źródło ciepła dla pompy.

Sposoby montażu GWC Geoglik-pc:
1. Geoglik-pc zainstalowany zaraz za czerpnią powietrza, a przed rekuperatorem – klasyczny gruntowy wymiennik ciepła do zabezpieczenia rekuperatora przed zamarzaniem w okresie zimy i do uzyskania efektu „mini klimatyzacji” w okresie letnim,
2. Geoglik-pc zainstalowany za rekuperatorem na nawiewie powietrza do pomieszczeń – rozwiązanie umożliwiające uzyskanie najlepszego efektu klimatyzacji pomieszczeń.

Schemat podłączenia do dolnego źródła pompy ciepła:

Schemat z pc

Jakie zalety ma zastosowanie systemu klimatyzacji pasywnej z użyciem GWC Geoglik-pc?

Komfortowa i przyjemna temperatura w pomieszczeniach Z praktyki możemy potwierdzić, że możliwe jest ochłodzenie powietrza nawiewanego do pomieszczeń nawet o 12 st.C i zachowanie optymalnej temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń.

Obniżenie wilgotności powietrza wentylacyjnego
Zawartość pary wodnej w powietrzu w pomieszczeniach zależy od wielu czynników:

  • od wilgotności powietrza na zewnątrz
  • od sposobu ogrzewania i wentylacji
  • od liczby osób przebywających w pomieszczeniu i rodzaju ich aktywności
  • od innych czynników takich jak źródła wilgoci (np. gotująca się woda, procesy technologiczne wydzielające lub pochłaniające wodę).
    Wilgotność w pomieszczeniach, gdzie na stałe przebywają ludzie, powinna mieścić się w zakresie od 40 do 60%. Wilgotność poniżej 40% powoduje u ludzi nieprzyjemne uczucie suchości w nosie i na ustach, ze względu na wysychanie błon śluzowych Wilgotność powyżej 60% jest natomiast zwykle odbierana jako „duszność” czy „parność” i powoduje złe samopoczucie.

Wykorzystanie naturalnego źródła chłodu – gruntu – przy zużyciu energii jedynie do zasilania pompy obiegowej glikolu

Wykorzystanie darmowej energii cieplnej zawartej w gruncie jest rozwiązaniem energooszczędnym i ekologicznym. Innym rodzajem chłodzenia z wykorzystaniem pompy ciepła jest chodzenie aktywne. Różni się ono od chłodzenia pasywnego sposobem działania, efektywnością oraz zużyciem energii elektrycznej. Chłodzenie aktywne realizowane jest przez odwracanie procesu działania pompy ciepła. W takich pompach odwrócony jest kierunek przepływu czynnika chłodniczego, a co za tym idzie kierunek obiegu termodynamicznego. Skraplacz i parownik zamieniają się funkcjami. Ciepło jest odbierane z systemu centralnego ogrzewania do układu dolnego źródła. Skuteczność chłodzenia aktywnego jest nieco większa od chłodzenia pasywnego. Minusem takiego rozwiązanie jest fakt, że sprężarka przez cały czas pracuje, co generuje dużo wyższe rachunki za prąd. Poza tym koszt samego urządzenia z chłodzeniem aktywnym jest dużo większy w porównaniu do pompy ciepła wykorzystywanej tylko do ogrzewania i chłodzenia pasywnego.

Regeneracja dolnego źródła pompy ciepła i akumulacja dodatkowego ciepła w gruncie
GWC Geoglik-pc poprzez nagrzewanie glikolu podnosi temperaturę dolnego źródła ciepła dla pompy. Każdy 1°C po stronie źródła więcej to zmiana współczynnika efektywności (COP) pracy pompy ciepła o około 3.5%. Pompa ciepła w okresie letnim pracuje w ograniczonym zakresie – w celu podgrzania CWU – lub nawet jest całkowicie wyłączona. Dolne źródło pełni wówczas rolę akumulatora energii cieplnej. Ten system współpracy GWC geoglik-pc z dolnym źródłem pompy ciepła ma wpływ na lepszą wydajność dolnego źródła w sezonie grzewczym.

 

Posted by admin


0 Comment

Scroll to Top