Rekuperator

Rekuperator to urządzenie będące sercem całego systemu wentylacji mechanicznej. Jego rolą jest nadmuch świeżego powietrza (za pomocą wentylatorów) do budynku oraz wyciąg zużytego powietrza na zewnątrz, a także, co jest bardzo ważne, pozwala na odzysk ciepła z powietrza wywiewanego i ogrzanie nim powietrza nawiewanego (dzięki wymiennikowi ciepła). Współczesne rekuperatory pozwalają na odzysk od 70 do 95% ciepła.

reku123

 

 

Warto wiedzieć:

  • w rekuperatorze nie zachodzi mieszanie powietrza nawiewanego z wywiewanym – odzyskiwane jest jedynie ciepło,
  • centrale wentylacyjne (rekuperatory) wyposażone są w filtry oczyszczające powietrze (również z pyłków kwiatowych),
  • na rynku instnieje wiele typów rekuperatorów z różnymi wymiennikami (krzyżowymi, przeciwprądowymi, rotacyjnymi, itp.) – ich dobór zależy od konkretnych potrzeb i rodzaju domu,
  • rekuperatory są zaprojektowane w ten sposób, aby działać bezawaryjnie przez kilkanaście lat,

 

Rekuperacja

System wentylacyjny nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła oparty na rekuperatorze zapewnia odzysk ciepła z powietrza, które w tradycyjnych systemach wentylacyjnych bezpowrotnie ucieka.
Świeże, chłodne powietrze zasysane jest poprzez czerpnię, następnie przechodzi przez wymiennik ciepła centrali wentylacyjnej ogrzewając się w jego kanalikach od powietrza usuwanego z wnętrza budynku, a następnie nawiewane jest do pomieszczeń takich jak salon, sypialnia czy gabinet.
Identyczna ilość ciepłego, wilgotnego zużytego powietrza usuwana jest z łazienek i kuchni. Powietrze zużyte, przechodząc przez wymiennik, oddaje swoje ciepło do świeżego powietrza wchodzącego z zewnątrz nie mieszając się z nim. Cały proces przebiega praktycznie bezgłośnie i z minimalnym zużyciem energii.

rekuperacja

 

Skuteczna wentylacja mechaniczna zapewnia ciągłą obecność w domu świeżego powietrza bez konieczności aktywnego przewietrzania. Przebywając w domu ten komfort rzeczywiście da się odczuć, odczuje go również nasza kieszeń, gdyż rekuperacja to nie tylko świeże powietrze, ale również znaczna redukcja kosztów ogrzewania.
Najnowocześniejsze systemy rekuperacji nie wymagają stosowania grzałek, zaś ruch powietrza wywoływany jest przez energooszczędne wentylatory na prąd stały.
Urządzenie można zamontować w garażu, garderobie, na poddaszu użytkowym lub poddaszu izolowanym nieużytkowym lub w innym pomieszczeniu technicznym.
System wentylacji mechanicznej oparty na rekuperatorze zastępuje kominy wentylacji grawitacyjnej.
Pamiętaj : system rekuperacji zwiększa wartość Twojego domu dzięki polepszeniu jego parametrów w certyfikacie energetycznym!

System wentylacji mechanicznej zapewnia:

  • duże oszczędności na ogrzewaniu
  • wysoki komfort klimatyczny: idealną, jednakową w każdym pomieszczeniu temperaturę
  • szybkie usunięcie nadmiaru wilgoci i dwutlenku węgla oraz nieprzyjemnych zapachów
  • zabezpieczenie ścian przed zagrzybieniem